Privacy Policy

Karla Dijkstra Voedingscoach (”KDVC”) respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat dit vertrouwelijk wordt behandeld. KDVC heeft een beleid ingevoerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. KDVC wil met behulp van deze Privacy Policy (“Privacy Policy”) u voorzien van informatie rondom de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

GEWONE PERSOONSGEGEVENS

Uw gewone persoonsgegevens worden door KDVC voor verschillende doeleinden verzameld en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst met u:
  • voor het beantwoorden van uw vragen;
  • om u te voorzien van producten of diensten die met u zijn overeengekomen;
 • Voor bedrijfsbelangen:
  • voor het versturen van nieuwsbrieven met algemene informatie over gezondheid en over mijn diensten en/of producten. Indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder moment hiervoor afmelden door gebruikmaking van de link “uitschrijven” onderaan elke e-mail. U kunt hiertoe ook een e-mail versturen naar; info@karladijkstrvoedingscoach.nl
  • voor mijn overige marketing doeleinden.
 • Voor het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Na uw uitdrukkelijke toestemming kan KDVC uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen voor de doeleinden waarvoor u toestemming geeft.

Karla Dijkstra Voedingscoach kan de volgende gewone persoonsgegevens verwerken:

– Uw roep, voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM GEWONE PERSOONSGEGEVENS NODIG? 

KDVC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening op het gebied van voedings- en/of suppletieadvies.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

De bijzonder persoonsgegeven die worden verzameld en verwerkt kunnen worden vallen onder de categorie ‘gegevens over gezondheid’. Volgens de AVG is het verboden om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen tenzij er al een grondslag is voor het verzamelen van gewone persoonsgegevens en er een beroep kan worden gedaan op ten minste één van de 10 uitzonderingen. De uitzondering op basis waarvan KDVC de bijzondere gegevens verzameld is dat: “1 iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens”

KDVC kan de volgende bijzondere persoonsgegevens verwerken:

-Geslacht

-Gezondheid/ziekte verleden

-Gezondheidsklachten

-Medicijn en/of voedingssupplementen gebruik

-Voedingsgewoontes

-Leefstijl

WAAROM BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS NODIG?

KDVC verzameld bovengenoemde bijzonder persoonsgegevens omdat ze noodzakelijk zijn voor een goede diagnose en/of het opstellen van een passend behandeltraject. De behandelingen kunnen bestaan uit: 1 EMB test, 2. Begeleiding/advies in voeding en/of suppletie of een combinatie van deze 2 behandeltrajecten.

 1. EMB test (Energetische Morfologische bloedtest)

Om de test uitslag juist te kunnen interpreteren is het noodzakelijk om het medicijn en/of suppletiegebruik van betreffende cliënt te kennen. Deze gegevens worden namelijk meegewogen in de test uitslag en het uiteindelijke advies wat hier uit voortkomt.

 1. Begeleiding/advies in voeding en/of suppletie

Om een passend behandelplan voor voedings en/of suppletie te kunnen opstellen en uitvoeren is het noodzakelijk de bovengenoemde ‘gegevens over gezondheid’ van cliënt te inventariseren en vast te leggen.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD

KDVC bewaart uw gewone persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Voor de bijzondere persoonsgegevens geldt naast bovenstaande dat die gegevens een jaar na de laatste behandeling zullen worden gewist.

DELEN MET ANDEREN

KDVC verstrekt uw gewone en/of bijzondere persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Karla Dijkstra Voedingscoach worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KDVC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

KDVC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan KDVC te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Karla Dijkstra Voedingscoach heeft hier geen invloed op. KDVC heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

UW RECHTEN

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw (bijzondere) persoonsgegevens:

Recht van inzage. U kunt KDVC om bevestiging vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt. Indien dit het geval is, dan geven zij – op uw verzoek – u toegang tot die persoonsgegevens en verstrekt zij u een kopie van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie. Als u fouten ontdekt in de persoonsgegevens die door KDVC worden verwerkt, dan heeft u recht op rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze gegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing. U kunt KDVC vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.

Recht op beperking van de verwerking. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.

Recht van bezwaar. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.

Recht om een klacht in te dienen. Als u een vraag of een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een mail sturen naar info@karladijkstravoedingscoach.nl Als alternatief kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt een verzoek met betrekking tot bovenstaande sturen naar: info@karladijkstravoedingscoach.nl.  Voeg hierbij ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, zodat we kunnen nagaan of de gevraagde wijzigingen toegestaan zijn. Uw verzoek zal door Karla Dijkstra Voedingscoach overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld.

Karla Dijkstra Voedingscoach  zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

KDVC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KDVC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. KDVC heeft de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsmede om verlies en oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Karla Dijkstra Voedingscoach op via info@karladijkstravoedingscoach.nlwww.karladijkstravoedingscoach.nl is een website van Karla Dijkstra Voedingscoach. 

Karla Dijkstra Voedingscoach is als volgt te bereiken:

Karla Dijkstra Voedingscoach

Postadres: Learmûne 4b, 9102 EE  Dokkum

Vestigingsadres: Learmûne 4b, 9102 EE  Dokkum

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67574815

Btw-nummer NL001425605B12

IBAN: NL22TRIO 0379 6327 13

Telefoon: 06-43 48 03 34

E-mailadres: info@karladijkstravoedingscoach.nl